WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Udział w akcji " Cała Polska czyta dzieciom"

 Aby zachęcić młodsze dzieci do czytania książek i czasopism, zorganizowano dla uczniów klas 0-III akcję głośnego czytania ciekawych książek. Tym razem lektorkami były studentki, które odbywają praktykę w naszej szkole. Przygotowały one, humorystyczne wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Uczniowie byli bardzo zainteresowani i zaciekawieni treścią utworów i interpretacją wykonaną w sposób aktorski. 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT