WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Wydarzenia

26 MARZEC

Festiwal Telentów na powitanie wiosny

Dawno temu wierzono, że zima sama nie odejdzie, dlatego należy ją przegnać, aby na jej miejsce mogła przyjść wiosna. Zima, czyli czas uśpienia przyrody, była trudna zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Wiosna uosabiała wszystko, co żywe i radosne. Aby wiosna mogła przyjść na świat, należało pokonać zimę. W tym celu ze słomy robiono dużą kukłę i ubierano ją w kolorowe szmatki. Kukłę tę nazywano Marzanną i 21 marca topiono w rzece albo palono na polu.  Jesteśmy szkołą dbającą o środowisko więc powitaliśmy wiosnę w troszkę nietypowy sposób.

Nie od dziś wiadomo, że w Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli znajduje się zagłębie niezwykle utalentowanych uczniów. Przywitaliśmy wiosnę prezentując nasze talenty.

Galeria

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT