WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora SP w Długołęce-Świerkli

 Dnia 27.05.2014r na boisku przy Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli odbył się  Turniej Piłki Nożnej organizowany przez panią dyrektor.

Do turnieju zgłosiły się następujące drużyny:

1. SP w Stadłach dziewczęta i chłopcy

2. SP w Gostwicy chłopcy

3. SP w Długołęce Świerkli dziewczęta dwie drużyny i chłopcy

Turniej był rozgrywany systemem każdy z każdym. Po zaciętych spotkaniach obfitujących w sportową walkę i postawę fair play poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:

 

kategoria dziewcząt                                                                  kategoria chłopców

1. miejsce Długołęka -Świerkla I                                               1.miejsce Długołeka -Świerkla

2. miejsce Długołęka- Świerkla II                                               2.miejsce Stadła

3.miejsce Stadła                                                                         3.miejsce Gostwica

 

Po zakończeniu wszystkie drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi pucharami oraz skromnym poczęstunkiem ufundowanym przez panią dyrektor Katarzynę Plata.

 

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT