WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

"Chcę być damą, chcę być rycerzem", czyli kultura na codzień

 Realizując planowane zadania Programu Profilaktyki i Wychowawczego naszej szkoły, klasa V w ramach zajęć "Wychowanie do życia w rodzinie" przygotowała występ teatralny pt. "Chcę być damą, chcę być rycerzem" ,czyli kultura na codzień.

Założeniem przedstawienia była nauka alternatywnych sposobów rozwiązywania konfilktów, kształcenia pozytywnych zachowań uczniów, podnoszenia kultury słowa a także praca nad wzmacnianiem umiejętności społecznych. 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT