WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Powitanie wiosny

 W dniu 23 marca cała szkoła spotkała się razem, aby uroczyście pożegnać zimę i powitać wiosnę.

Dawno temu wierzono,  że zima sama nie odejdzie, dlatego należy ją przegnać, aby na jej miejsce mogła przyjść wiosna. Zima, czyli czas uśpienia przyrody, była trudna zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Wiosna  uosabiała  wszystko,  co  żywe  i  radosne.  Aby  wiosna  mogła przyjść na  świat,  należało  pokonać zimę.  W  tym  celu  ze  słomy robiono dużą kukłę i  ubierano  ją w  kolorowe  szmatki. Kukłę tę nazywano Marzanną i 21 marca topiono w rzece albo palono na polu.

Jednak my dzisiaj nie podtrzymaliśmy tej tradycji, gdyż jesteśmy szkołą dbającą o środowisko więc powitaliśmy wiosnę w troszkę nietypowy sposób. Nie od dziś wiadomo, że w Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli znajduje się zagłębie niezwykle utalentowanych uczniów dlatego też przywitaliśmy  wiosnę prezentując nasze talenty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT