WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Gminne Święto Matematyki 2015

Gminne Święto Matematyki 2015

 

15 kwietnia br. w naszej szkole odbyło się Gminne Święto Matematyki, a w nim VIII Gminny Konkurs Matematyczny „Matematyka jest wśród nas” pod patronatem Wójt Gminy Podegrodzie mgr Małgorzaty Gromala. 

Pomysłodawczyniami oraz organizatorkami są pani Iwona Sasak – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych im. bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu oraz pani Marzena Klimek - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Długołęce – Świerkli.

W święcie uczestniczyło 27 uczniów  z dziewięciu szkół podstawowych, tj. ZSP – G im. bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu, SP w Długołęce – Świerkli,  SP im. św. Kingi w Olszance,  SP im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie, SP W Mokrej Wsi, SP w Stadłach, SP im. Batalionów Chłopskich wRogach, SP im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej oraz SP im. Ojca Św. Jana Pawła II w Brzeznej- Litaczu.

Obchody Święta Matematyki rozpoczęła dyrektor  SP w Długołęce – Świerkli pani Katarzyna Plata, witając wszystkich przybyłych gości.

 

Po części oficjalnej rozpoczął się indywidualny etap konkursu „Matematyka jest wśród nas”.Testy konkursowe przygotowały nauczycielki matematyki  Marzena Klimek,  Iwona Sasak oraz nauczyciel konsultant ds. matematyki  z MCDN ODN w Nowym Sączu Małgorzata Baranowska. Przez 60 minut najtęższe umysły z terenu gminy zmagały się z zadaniami wymagającymi zarówno wiedzy ogólnej, jak i umiejętności logicznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Po zmaganiach indywidualnych komisja przystąpiła do oceniania prac i wyłoniła Gminnego Mistrza Matematyki.

Następnie odbyła się rywalizacja drużynowa, która pozwoliła wyłonić trzy najlepsze drużyny reprezentujące swoje szkoły.

Podczas prac komisji uczniowie, przy soczku i ciastku, dzięki hojności licznych sponsorów mogli podzielić się wrażeniami.

Około godz. 14.00 odbyło się uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom. Swoją obecnością zaszczyciła wszystkich zebranych Pani Wójt mgr Małgorzata Gromala, która objęła konkurs patronatem.

Zwycięzcy etapu indywidualnego:

I miejsce Michał Kuchnia z SP w Długołęce – Świerkli, który uzyskał tytuł 
Gminnego Mistrza Matematyki. W nagrodę otrzymał tablet.

II miejsce Jakub Olszak z SP w Mokrej Wsi

III miejsce :  Anna Ogorzałek z SP im. Ojca Św. Jana Pawła II w Brzeznej- Litaczu

Zwycięzcy etapu grupowego:

I miejsce:  SP im. Ojca Św. Jana Pawła II w Brzeznej- Litaczu

II miejsce:  SP w Mokrej Wsi

III miejsce :  SP w Długołęce – Świerkli

Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom za wsparcie.

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT