WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Nadanie Imienia Szkole

Podsumowanie działań związanych z nadaniem imienia szkole.

 
 

W ramach przygotowań do uroczystości nadania imienia św. Jadwigi Andegaweńskiej królowej Polski, w piątek, 14.02.2020 r. odbył się wielki konkurs wiedzy dotyczący życia i działalności świętej Jadwigi „1 z 12”. W szranki stanęli uczniowie klas V – VIII. Walka była zaciekła. Nasi uczniowie tak wspaniale przygotowali się do teleturnieju, że zabrakło pytań. A trzeba przyznać, że zagadnienia, przygotowane przez panią Martę Zaweracz były naprawdę bardzo szczegółowe. Niezwykle nas cieszy wysoki poziom wiedzy, który zaprezentowali przedstawiciele poszczególnych klas. Po podliczeniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi przez jury, w którego składzie zasiadali: pani Kornelia Potoniec – Szarek, Angelika Kowalczyk oraz Mikołaj Kurowski, wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce ex aequo zajęli: Teresa Plata z kl. VIII i  Filip Bodziony z kl.VI. Drugie miejsce zajęła Natalia Krzyszowska z klasy VII. Przerwę, w trakcie której jury podliczało głosy, uświetnił występ naszego szkolnego chóru, który pięknie zaśpiewał hymn o świętej Jadwidze. Zaprezentowano także prace literackie tworzone w ciągu ostatnich miesięcy przez naszych uczniów. Na wyróżnienie w kategorii „Królowa Jadwiga jako święta” zasługują prace Pawła Platy z kl.III  i Weroniki Herduś z tej samej klasy. Najwięcej wzruszeń wzbudziły fraszki o Jadwidze stworzone przez szósto i siódmoklasistów. Szczególnie zachwyciły nas fraszki Mikołaja Kurowskiego z kl.VII, Katarzyny Zelek z kl.VI, Zuzanny Głowy z kl.VII, Piotra Platy z kl.VI. Ogromnie cieszy fakt, że mamy bardzo zdolną młodzież, a o życiu świętej Jadwigi wiemy już prawie wszystko. Dziękujemy pani Marcie Zaweracz za przygotowanie i zorganizowanie rozgrywek.

 

 

Ten rok szkolny będzie dla nas wyjątkowy. Przygotowujemy się bowiem do wielkiej uroczystości, nadania imienia naszej szkole Św. Jadwigi Królowej Polski. Już od początku września rozpoczęliśmy wdrażanie odpowiednich procedur tj.: poinformowanie organu prowadzącego oraz organu nadzorującego o wszczęciu procedury nadania szkole imienia, zapoznanie rodziców i uczniów z procedurą, opracowanie i przedstawienie planu pracy-harmonogramu nad nadaniem imienia.
Procedura, jako dokument szkolny została umieszczona w zakładce- Dokumenty.

Od pierwszych dni nowego roku szkolnego zaczęliśmy zbierać informacje o życiu i działalności św. Jadwigi.  W centralnym miejscu szkoły wisi jej piękny portret, a na górnym korytarzu zaprojektowaliśmy gazetkę ścienną poświęconą naszej przyszłej patronce.  Na bieżąco będą pojawiać się na niej  informacje, zdjęcia, ciekawostki dotyczące świętej. Z tą piękną postacią zapoznajemy się także na lekcjach wychowawczych, przygotowując lapbooki, prezentacje multimedialne i przynosząc ciekawe materiały i artykuły poświęcone jej działalności. Siódma klasa wybiera się także na wycieczkę do Krakowa „Śladami św. Jadwigi”, by bliżej poznać miejsca z nią związane. Natomiast w bibliotece szkolnej zaczynamy gromadzić  materiały- portfolia związane z Jadwigą Andegaweńską.

O kolejnych działaniach, jakie będziemy podejmować, by poznać postać św. Jadwigi i jej dokonania będziemy informować na bieżąco i umieszczać w tej zakładce.

 

 

Dlaczego akurat Św. Jadwiga Królowa Polski naszym patronem ? 

Co zadecydowało o takim wyborze? Kim była św. Jadwiga? Jakimi wartościami kierowała się w swoim życiu? Dlaczego my, uczniowie XXI wieku, wybieramy średniowieczną postać na naszego patrona? Co nas do niej przekonało?

Krótko o postaci Św. Jadwigi Królowej Polski

Jadwiga była dzieckiem Ludwika Andegaweńskiego, króla węgierskiego oraz Elżbiety, księżniczki bośniackiej. Przyszła na świat najprawdopodobniej w połowie lutego 1374 roku, choć żadne zachowane źródło z epoki nie odnotowało tego faktu. Z jej narodzinami wiązano wielkie plany, oczekując, że dziecko okaże się chłopcem, a tym samym następcą tronu ratującym dynastię przed widmem wymarcia. Gdy urodziła się dziewczynka, jej ojciec oraz wpływowa babka, stara królowa Elżbieta Łokietkówna zmuszeni byli przedsięwziąć szczególne środki w celu zmiany zasad dziedziczenia – tak by królestwa posiadane przez Ludwika mogły przejść na jego córki.
W wieku 4 lat Jadwigę zaręczono z ośmioletnim Wilhelmem Habsburgiem. Była to część polityki dynastycznej jej ojca i matki.  Plany  jej matki pokrzyżował  opór polskich elit, domagających się dla siebie odrębnego władcy, gotowego rezydować w Krakowie.
Małopolscy rycerze, którzy po śmierci Ludwika mieli objąć opiekę nad małoletnią Jadwigą, zadecydowali o zerwaniu zaręczyn z Habsburgiem i wydaniu Jadwigi za wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę. Choć między małżonkami istniała znaczna różnica wieku (Jagiełło miał 35 lat, Jadwiga - 12...)
 16 października 1384 roku została koronowana na króla Polski - po łacinie ta formuła brzmiała wyraźnie: in regem Poloniae coronata.
Jagiełło po koronacji 4 marca 1386 roku również został koronowany na króla, z tą różnicą, że został pierwszym w historii Polski królem elekcyjnym, a nie dziedzicznym. Do końca życia Jadwigi, Jagiełło jedynie współrządził Polską.
Co ciekawe, król i królowa mieli odrębne kancelarie i prowadzili życie dworskie osobno.
Historycy podkreślają jej znaczną rolę w kreowaniu życia politycznego, intelektualnego i religijnego kraju. To do jej kancelarii i jej dworu zjeżdżali przedstawiciele zagranicznych rządów. To Jadwiga gromadziła wokół siebie elitę intelektualną i polityczną państwa. Stąd wynikały też jej rozmaite inicjatywy. Odgrywała stopniowo coraz znaczniejszą rolę w polityce, między innymi podejmując się negocjacji z wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego. Była mecenaską nauki, wielką miłośniczką książek, kobietą niecodziennej pobożności. Utrzymywała aktywne kontakty ze Stolicą Apostolską i walnie przyczyniła się do odtworzenia krakowskiego uniwersytetu.
Królowa poprowadziła wyprawę wojskową na Ruś Czerwoną i to ona przyjęła hołd lenny Mołdawii. To na jej dworze negocjowano warunki z Krzyżakami.
Zmarła 17 lipca 1399 roku – niespełna cztery tygodnie po porodzie i cztery dni po tym, jak zmarła jej jedyna córka, Elżbieta Bonifacja.

Musiała być bardzo dobrą osobą

Fakt ten przekazują nie tylko źródła kościelne czy hagiografie, ale większość kronikarzy świeckich. Jednym ze śladów jest też odbita stopa Jadwigi przy kościele NMP "Na Piasku" w Krakowie. Podobno sama doglądała budowy fundowanego przez siebie kościoła. Legenda mówi, że ślad ten został zostawiony, gdy rozmawiała ze smutnym kamieniarzem. Kiedy zapytała, co mu jest, ten odpowiedział, że nie stać go na leczenie jego chorej żony. Królowa Jadwiga oddała mu wówczas bezcenną złotą klamerkę i pantofelek obsadzany szlachetnymi kamieniami, by miał za co zapłacić lekarzom i aptekarzom. Wówczas postawiła niechcący bosą stopę na kamieniu świeżo polanym wapnem. Odbity ślad został obkuty przez kamieniarza, a następnie wmurowany w zewnętrzną ścianę świątyni. Można go oglądać do dzisiaj w Krakowie na ulicy Karmelickiej.
Zachowało się również wiele legend z życia Jadwigi, które przekazał znany kronikarz - Jan Długosz.

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT