WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Rozstrzygnięcie między klasowego konkursu SKO "Najlepsza klasa w oszczędzaniu"

 W czerwcu podsumowano wyniki oszczędzania w ramach całorocznego między klasowego współzawodnictwa.

Do konkursu „Najlepsza klasa w oszczędzaniu” przystąpiło 6  klas (I-VI), a więc  wszystkie klasy naszej szkoły. W  październiku 2013 roku na apelu szkolnym opiekun SKO podał zasady konkursu:

·           wyniki oszczędzania w poszczególnych klasach podawane będą co miesiąc na tablicy ogłoszeń SKO,

·            typowane będą lokaty klas w comiesięcznych rozliczeniach,

·            wyniki konkursu ogłoszone zostaną pod koniec roku szkolnego.

Na koniec każdego miesiąca opiekun SKO w ramach tego konkursu dokonywał podsumowania wyników oszczędzania w poszczególnych klasach. W zestawieniu miesięcznym sumowane były wpłaty całej klasy oraz odliczane wypłaty w danym miesiącu.

                                                            

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki 
oszczędzania uczniów w  roku szkolnym 2013/2014

   Klasa

Liczba uczniów/liczba oszczędzających

Suma zgromadzonych pieniędzy

Średnia kwota przypadająca na jednego ucznia

Wyniki współzawodnictwa międzyklasowego

 

I

 

 

14/14

 

1810 ZŁ

 

129,28 ZŁ

 

 

III

 

II

 

11/11

 

2758 ZŁ

 

250,72 ZŁ

 

I

 

III

 

10/10

 

825 ZŁ

 

82,50 ZŁ

 

IV

 

IV

 

17/17

 

3151,50 ZŁ

 

185,38 ZŁ

 

II

 

V

 

10/10

 

606 ZŁ

 

60,60 ZŁ

 

V

 

VI

 

14/14

 

727 ZŁ

 

51,92 ZŁ

 

VI

 

 

Wyniki współzawodnictwa między klasowego:

§  I miejsce – II klasa

§  II miejsce –IV klasa

§  III miejsce-I klasa


Największą kwotę w przeliczeniu na jednego ucznia uzyskała 
klasa II 
i to ona zwyciężyła

W konkursie „Najlepsza klasa w oszczędzaniu’’

 GRATULUJEMY!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 


O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT