WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

SKO

 Działalność SKO
w roku szkolnym 2019/2020

 

Sukcesy naszej Szkolnej Kasy Oszczędności

 

  Jury IV Edycji „Konkursu SKO – Młodzi Mistrzowie Oszczędzania” przyznało wyróżnienie i nagrodę pieniężną dla SKO działającym w naszej szkole za zaangażowanie w upowszechnianie idei oszczędzania oraz rozwijanie postawy przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.

 Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom, nastąpiło podczas uroczystej inauguracji Święta Spółdzielczości Bankowej 20 czerwca br. w Warszawie.

Przyznano nam także indywidualny złoty znak jakości „Szkoła przyjazna SKO” za kreatywność i szczególnie aktywną działalność szkoły w ramach SKO.

Konkurs organizowany był przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 

To dla nas ogromny sukces i wróżnienie.
Dziękuję wszystkim członkom SKO za pracę i zaangażowanie w działalność naszej Szkolnej Kasy Oszczędności.

 

Cieszymy sie ogromnie z naszych osiągnięć i mamy nadzieję, że również i w obecnym roku szkolnym uda nam się sprostać nowym wyzwaniom z zakresu edukacji ekonomicznej i bankowej oraz systematycznego oszczędzania, jak również wspólnie działać na rzecz szkoły i naszego środowiska lokalnego.

 

Zachęcamy wszystkich do czytania naszego bloga i śledzenia działań jakie podejmujemy 
w ramach Programu TalentowiSKO

 

http://www.talentowisko.pl

 

 

PROGRAM TALENTOWISKO – 
TALENTY DODAJEMY, MNOŻYMY, POTĘGUJEMY

 

         Szkolna Kasa Oszczędności w naszej szkole  prowadzi działalność od kilkudziesięciu lat. Dzięki tej działalności uczniowie już od pierwszej klasy uczą się systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami  finansowymi. SKO to największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej.

         TalentowiSKO jest  to program Banków Spółdzielczych, rozwijający działanie Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest wspieranie talentów wśród dzieci i młodzieży. Uczy myśleć pozytywnie o pieniądzu, promuje dobre nawyki w oszczędzaniu i zaradność życiową. Ponadto uczniowie :

  • rozwijają talenty poprzez promowanie dobrych nawykó w zakresie oszczędzania
    i przedsiębiorczości,
  • rozwijają pomysłowość i uczą się przedsiębiorczości w organizowaniu źródeł dochodów,
  • rozwijają wrażliwość do odpowiedzialności za środowisko naturalne,
  • rozwijają wrażliwość i umiejętność dostrzegania potrzeb drugiego człowieka oraz zwierząt,
  • kultywują tradycje ludowe (wykonywanie kart i stroików świątecznych),
  • zdobywają  wiedzę o bankach,
  • przyzwyczajają się do wytrwałości w oszczędzaniu,
  • wyrabiają u siebie nawyk świadomego oszczędzania.

 

Opiekunem SKO  w roku szkolnym 2019/2020  jest pani Marzena Klimek.

 

 

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT