WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Dyskoteka intergracyjna

 W środę, 15 października 2014 roku, odbyła się dyskoteka integracyjna klas IV-VI. Celem tej inicjatywy było rozwijanie wspólpracy między klasami, zaciśnianie więzi koleżeńskich oraz integracja klasowa. Wspólna dyskoteka była pomysłem uczniów z Samorządu Uczniowskiego. Dyskoteka wszystkim się podobała. Uczniowie zgodnie stwierdzają, że wspólna zabawa to najlepszy sposób na integrację klasową. 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT